Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika ul. Gagarina2, 41-818 Zabrze, reprezentowanym przez Dyrektora.
Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych:

  • w celu realizacji zadań Administratora na podstawie przepisów prawa,
  • odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa,
  • dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa w szczególności w celach archiwalnych,
  • osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE 2016/679).

Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa niezbędne. W przypadku braku podstawy prawnej pozyskiwanie danych osobowych od osób, których dane dotyczą, wymagane jest uzyskanie zgody tej osoby na ich przetwarzanie, a osoba ta jest informowana, że ma prawo cofnięcia zgody w każdym momencie.