Dokumenty

Dokumenty

 związane z działalnością Szkoły Podstawowej nr 42 im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu.

 1. STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 42
 2. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
 3. PROCEDURY
 4. Wycieczki klasowe
 5. Oświadczenia rodziców w sprawie danych osobowych, wizerunku i religii
 6. Egzaminy poprawkowe
  • Podanie o zgodę na przystąpienie do egzaminu poprawkowego
  • Podanie o zgodę na przystąpienie do egzaminu klasyfikacyjnego
  • Podanie o zgodę na przystąpienie do sprawdzianu wiadomości i umiejętności
 7. Stypendium szkolne i zasiłek szkolny