WIECZORNICA 2017

WIECZORNICA 2017

Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w naszej szkole rozpoczęliśmy 9 listopada 2017r. wieczornicą patriotyczną, podczas której czytano teksty historyczne, recytowano poezję patriotyczną, wspominano trudne momenty w dziejach naszej ojczyzny. Głównym jednak punktem programu wieczornicy był śpiew. Pieśni historyczne i patriotyczne są częścią naszej tożsamości narodowej, opowiadają o naszych dziejach, sławią bohaterów, krzepią ducha. Ideą przyświecającą autorom przedsięwzięcia było zaangażowanie wszystkich obecnych do wspólnego śpiewania. W związku z tym przygotowano śpiewniki. Młodzi artyści wspólnie ze zgromadzoną na wieczornicy publiką zaśpiewali pieśni patriotyczne, przy akompaniamencie mgr Kamili Pająk.
Bardzo cieszy nas fakt, że w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości w naszej szkole spotkali się przedstawiciele różnych pokoleń oraz grup i organizacji funkcjonujących w naszej małej ojczyźnie. W wieczornicy wzięli udział członkowie chóru Tarantella, absolwenci szkoły i ich rodzice oraz nauczyciele i pracownicy naszej szkoły. Uczestnicy wieczornicy podkreślili, że jest ona żywą lekcją historii i patriotyzmu, integrującą różne środowiska i łączącą pokolenia. Jest też znakomitym punktem odniesienia i wstępem do rozmów z dziećmi i młodzieżą na temat naszej historii zarówno w domu, jak i na lekcjach w szkole. Kolejnymi punktami obchodów było widowisko słowno-muzyczne przedstawiane 10 .XI wszystkim uczniom szkoły, oraz reprezentacja placówki 11.XI przez poczty sztandarowe na miejskich obchodach święta. Zdjęcia z uroczystości dostępne w GALERIACH