DZIECIAKI DO RAKIET…

DZIECIAKI DO RAKIET…

Serdecznie dziękujemy uczniom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim znajomym za włączenie się do akcji „Dzieciaki Do Rakiet”. Mamy przyjemność ogłosić, że dzięki wspólnemu wysiłkowi Nasza Szkoła zakwalifikowała się programu.
Zdobyliśmy 17002 głosy co dało nam 3 miejsce w Katowicach! 

HARMONOGRAM AKCJI „DZIECIAKI DO RAKIET”:

1.       W ramach Akcji zostaną przeprowadzone przez szkoleniowców Polskiego Związku Tenisowego dwudniowe szkolenia, mające na celu zapoznanie Państwa Kadry z podstawami metodycznymi nauczania tenisa według najnowszych metod szkoleniowych oraz z przygotowaniem jej do rywalizacji drużynowej, stanowiącej integralną część akcji „Dzieciaki do Rakiet”.
Dwudniowe szkolenia odbędą się w następujących terminach i miastach:
8-18-19 listopad 2017r. ―   Katowice
2.       Po przeprowadzeniu szkoleń dla nauczycieli, Państwa Szkoła zostanie wyposażona w zestaw sprzętu do nauki gry w mini tenisa, tzn: piłki, siatki, rakiety i znaczniki „Tenis 10”.
3.       Od dnia 1 grudnia 2017 roku  Państwa Kadra będzie gotowa do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego z elementami tenisa.
4.       W okresie od 1 do 31 marca 2018 roku odbędą się rozgrywki wewnątrzszkolne, mające na celu wyłonienie reprezentacji Szkoły, która weźmie udział w rozgrywkach międzyszkolnych. Za organizację i odpowiednie przygotowanie rozgrywek odpowiada Szkoła, w której się one odbędą̨, przy współpracy z PZT.  Szczegółowe informacje dotyczące rywalizacji zostaną przedstawione przez naszych szkoleniowców podczas szkoleń prowadzonych w listopadzie 2017.
5.       W okresie 1 – 30.04.2018 roku w poszczególnych miastach odbędą się rozgrywki międzyszkolne. Za organizację i odpowiednie przygotowanie rozgrywek odpowiada PZT.
6.       Do wielkiego finału, który odbędzie się̨ w czerwcu 2018r. zostaną̨ zakwalifikowane po dwie szkoły, które zajmą̨ najwyższe miejsca w swoich miastach, w rywalizacji międzyszkolnej.
7.       Zwycięska drużyna (zwycięzca turnieju finałowego) otrzyma nagrodę̨ specjalną – wyjazd do Disneylandu w Paryżu. Termin realizacji nagrody – nie później niż̇ marzec 2019 roku
a)      W wyjeździe weźmie udział 10 osób, w tym: min. 6 dzieci biorących udział w rozgrywkach oraz max. 4 opiekunów (nauczycieli lub rodziców dzieci).
b)      Całkowity koszt wyjazdu, w tym: przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, transport na miejscu, ubezpieczenie grupy oraz bilety wstępu do Disneylandu zapewnia Bank.

 ZABIERAMY SIĘ DO PRACY!