Kalendarium

Kalendarium

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

 • 04 WRZEŚNIA 2017 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 13 WRZEŚNIA 2017 r. (środa) –  zebrania rodziców 17.00
 • 29 WRZEŚNIA 2017 r. (sobota) – FESTYN JESIENNY (odpracowujemy dzień 30 kwietnia 2018 r.)
 • 29 LISTOPADA 2017 r.  (środa) –  zebrania rodziców 17.00
 • 9 GRUDNIA 2017 r. (sobota) – Dzień Rodziny (odpracowujemy dzień 2 maja 2018 r.)
 • 23 GRUDNIA – 31 GRUDNIA 2017 r. – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 3 STYCZNIA 2017 r. (środa) – konsultacje dla rodziców 16.30 – 17.30
 • 24 STYCZNIA 2017 r. (środa) –  zebranie rodziców 17.00
 • 29 STYCZNIA – 9 LUTEGO 2018 r. – FERIE ZIMOWE
 • 14 LUTEGO 2018 r. – podsumowanie I semestru nauki
 • 21 MARCA 2018 r. (środa) – konsultacje dla rodziców 16.30 – 17.30
 • 24 MARCA 2018 r. (sobota) – ŚWIĘTO SZKOŁY (odpracowujemy dzień 4 maja 2018 r.)
 • 29 MARCA – 3 KWIETNIA 2018 r. – WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 18, 19, 20 KWIETNIA 2018 r. – Egzamin Gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)
 • 25 KWIETNIA 2018 r. (środa) –  zebranie rodziców 17.00
 • 30 KWIETNIA – 6 MAJA – MAJÓWKA
 • 24 MAJA 2018 r. (czwartek)  zebranie rodziców 17.00 (prognozowane oceny końcoworoczne)
 • 9 CZERWCA 2018 r. (sobota) – DZIEŃ SPORTU (odpracowujemy dzień 1 czerwca 2018 r.)
 • 20 CZERWCA 2018 r. – podsumowanie II semestru nauki