Finał akcji DZIECIAKI DO RAKIET
Uczniowie naszej szkoły 10-tymi rakietami w Polsce!
Taki sukces uzyskali po zaledwie dwóch latach treningów.
SERDECZNE GRATULA
CJE!

Instrukcja zamawiana kart ŚKUP z wykorzystaniem tokenu dla uczniów posiadających miejsce zamieszkania na terenie GZM