Programy nauczania

Programy nauczania

wspomagające pracę z uczniami w Szkole Podstawowej

 • Program wychowania fizycznego klas sportowych o profilu pływanie: Szkolenie sportowe z zakresu pływania I – III Harald Skubacz SP42/5/14
 • Program szkolenia klas sportowych o profilu tenis ziemny: Szkolenie sportowe z zakresu tenisa ziemnego IV-VI Mariusz Łochunko SP42/4/16
 • Wychowanie do życia w rodzinie V – VI: Wędrując ku dorosłości Teresa Król SP42/4/14
 • Program wspomagający I – III: Szkoła przyjazna dziecku w nauce czytania, pisania, liczenia(profilaktyka dysleksji) Danuta Malinowska, Agnieszka Oleś, Grażyna Sorychta SP42/2/06
 • Program wspomagający I – III: Program wspomagający naukę czytania ze zrozumieniem dla uczniów kształcenia zintegrowanego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) Katarzyna Dobucka SP42/3/07
 • Program wspomagający I – III: Program zajęć pozalekcyjnych „Świat sztuki a twórcze działanie dziecka” Mariola Wiśniewska SP42/2/05
 • Program wspomagający I – III: Autorski program kółka teatralnego Gabriela Bator SP42/2/03
 • Program wspomagający I – III: Teatrzyk terapeutyczny – Uśmiechnięta Buzia Gabriela Bator, Grażyna Winiarczyk SP42/1/06
 • Program wspomagający I – VI:Edukacja czytelnicza i medialna Dorota Kluwa SP42/3/05
 • Program wspomagający IV – VI: Dziedzictwo kulturowe regionu Górnego Śląska w twórczości dziecięcej Angelika Kręgiel SP42/4/05
 • Program wspomagający IV – VI: Bezpieczniej w sieci Ewa Widera SP42/1/10
 • Program wspomagający IV – VI: Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla klas IV – VI Tatiana Rębas SP42/5/15
 • Program wspomagający I – III: Program socjoterapeutyczny dla klas I – III Marta Kaszowska SP42/1/16
 • Program wspomagający 0- III: Program logopedyczny dla oddziału przedszko0lnego i I etapu kształcenia „Przyroda wokół nas” Katarzyna Malina SP42/2/16
 • Program wspomagający IV – VI: Program dla szkolnego koła historyczno – mitologicznego Z historią za pan brat Anna Sołtysik SP42/3/16