Przyjaciele szkoły

Przyjaciele szkoły

„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest jednocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością…  ”
Jan Paweł II

Nasze sukcesy i osiągnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarnością pomagają w realizacji planów. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” otrzymują osoby, firmy i instytucje szczególnie zasłużone na rzecz naszej placówki. Ich działania wspierają jej rozwój, w istotny sposób wpłynęły na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Umożliwiły organizację wielu imprez, oraz konkursów o charakterze zarówno szkolnym, dzielnicowym jak i miejskim.

Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna.
Cieszymy się, że są jeszcze w naszym mieście ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży.

 • URZĄD MIEJSKI W ZABRZU
 • WYDZIAŁ OŚWIATY W ZABRZU
 • ACE – SZKOŁA JĘZYKOWA
 • RADA DZIELNICY OSIEDLE MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZABRZU
 • PIEKARNIA I CUKIERNIA ROKER – CZESŁAW KIERAT
 • AVON
 • AZYL – STUDIO TAŃCA
 • ROZBARK BYTOMSKI TEATR TAŃCA I RUCHU
 • ALLEGRA , MULTISPORT – Pani Sabina Sztejnwald
 • PIAST – GLIWICKI KLUB SPORTOWY
 • AQUARIUS KOPERNIK
 • KLUB SPORTOWY CAPOEIRA CAMANGULA
 • NOBLE BANK
 • PZU
 • Club ACTIV ZABRZE
 • STREFA ZAMKNIĘTA – ARCHERY TAG
 • CARBOTRANS sp. z o.o.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zabrzu
 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.