Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Dorota Fresel

ZASTĘPCA DYREKTORA – mgr Dorota Jaśkowiak

ZASTĘPCA DYREKTORA – mgr Beata Żywiołek


Oddział przedszkolny – mgr Marta Drążkowska

Edukacja wczesnoszkolna –  mgr Katarzyna Dobucka, mgr Sylwia Nicz, mgr Anna Koszny, mgr Gabriela Bator, mgr Ewa Kosińska, mgr Agnieszka Oleś, mgr Agnieszka Kałuszka, mgr Agnieszka Wojtal

Język polski –  mgr Justyna Adamiak,  mgr Katarzyna Malina, mgr Zbigniew Borówka, mgr Katarzyna Świerzy, mgr Anna Topolska, mgr Elżbieta Gawlik

Język angielski – mgr Joanna Bujara-Lech, mgr Magdalena Pezda, mgr Agnieszka Tomaszowska-Gawlik, mgr Beata Markowska, mgr Beata Kuźniewicz, mgr Aneta Kusz

Język niemiecki – mgr Teresa Gruszczyk, mgr Iwona Pityńska

Język francuski – mgr Katarzyna Musik

Religia – mgr Teresa Chamula, mgr Barbara Jałowiecka, ksiądz Andrzej Skolik

Przyroda – mgr Katarzyna Kuryło, mgr Gabriela Woryna

Biologia – mgr Teresa Filipowicz, mgr Justyna Żak-Kubiczek

Fizyka -mgr Ewelina Zięba-Staniszewska

Chemia – mgr Joanna Krajewska

Geografia – mgr Joanna Kośmider

Historia – lic. Anna Sołtysik, mgr Barbara Mertas-Mikołajec

Wiedza o społeczeństwie – mgr Beata Żywiołek

Plastyka – mgr Angelika Nowosad, mgr Joanna Wątor

Informatyka – mgr inż. Ewa Widera , mgr  Dorota Jaśkowiak, mgr Urszula Stefanów, mgr Joanna Krajewska

Matematyka –  mgr Jolanta Kuk, mgr inż. Ewa Widera , mgr Kinga Piekarska, mgr Maria Siwicka, mgr Paweł Maślanka, mgr Katarzyna Muszyńska

Muzyka – mgr Kamila Pająk

Technika – mgr Dorota Fresel ,, mgr Angelika Nowosad, mgr Joanna Wątor

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Sławomir Czypczar

Wychowanie Fizyczne/Szkolenie sportowe – mgr Błażej Bieniaszewski, mgr Piotr Górniak, mgr Henryk Bąk , dr Harald Skubacz, mgr Artur Olszewski, mgr Marzena Pierścińska-Nowak, mgr Katarzyna Banaszak, mgr Jakub Holeczek, mgr Mariusz Łochunko, mgr Adam Wilkin, mgr Iwona Ciereszko, mgr Mariusz Mijas, mgr Beata Nossol-Szydłowska

Opieka Świetlicy – mgr Dorota Bartocha , mgr Joanna Kawalec, mgr Magdalena Czarnecka, mgr Marlena Gaca

Biblioteka – mgr Dorota Kluwa, mgr Jolanta Bojda

Pedagog Szkolny – mgr Danuta Malinowska, mgr Barbara Boczek

Psycholog Szkolny – mgr Alicja Pawlisz-Opieczonek

Doradztwo zawodowe – mgr Kamila Pająk, mgr Henryk Bąk, mgr Agnieszka Kałuszka

WDŻ – mgr Barbara Mertas-Mikołajec, mgr Gabriela Woryna

Nauczyciele Wspierający – mgr Barbara Zuber, mgr Bogumiła Brzeźińska, mgr Aneta Wasilewska, mgr Marta Kaszowska, mgr Anna Mietelska, mgr Joanna Schudy, mgr Paweł Maślanka, mgr Anna Kniecik, lic. Klaudia Stępniak, lic. Ewa Michalska, mgr Sabina Łabik, mgr Joanna Figura, mgr Mariola Wiśniewska, mgr Zuzanna Wojas