Rada Rodziców

Rada Rodziców

2017/2018

Prezydium Rady Rodziców w składzie:
Bieniek Anna – przewodnicząca
Maskel Sara – zastępca przewodniczącego
Kocur Katarzyna – skarbnik
Boćko Iwona – sekretarz

Komisja Rewizyjna w składzie:
Praga Małgorzata – przewodnicząca
Szewczyk Agnieszka – zastępca przewodniczącego
Kłak Agnieszka – członek


ZEBRANIA  RADY  RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W CZYTELNI SZKOLNEJ O GODZ. 17.30
TERMINY: 13 IX, 4 X, 8 XI, 6 XII, 3 I, 14 II, 7 III, 4 IV, 9 V, 6 VI
Na zebrania przychodzi zawsze przewodniczący Rady Klasowej a w przypadku, gdy nie może on być obecny inny członek Rady Klasowej.
Każda klasa musi mieć swojego przedstawiciela na zebraniach Rady Rodziców.
W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani rodzice.

Składka na Radę Rodziców
Rodzice mogą wpłacać ww. kwotę skarbnikom Rady Klasowej, księgowej ( pokój księgowej znajduje się na parterze) lub przelewem na konto Rady –

tytułem: RADA RODZICÓW PRZY SP42,
nr Konta: 38 1020 2401 0000 0302 0455 8245


Od 1 stycznia 2013 roku zostaje uruchomiona skrzynka e-mail do korespondencji z rodzicami. Adres: radasp42zabrze@wp.pl