POMIESZCZENIA SZKOLNE

POMIESZCZENIA SZKOLNE

PARTER 
9 – klasa Ia
10, 11- oddział przedszkolny
12 – sala matematyczna
13 – sala plastyczno-techniczna
14 – sala języka polskiego
17 – sala języka niemieckiego
18 – sala języka polskiego
19 – sala matematyczna
20 – pedagog
21 – księgowość
22 – klasa IIIc
23 – klasa IIId
1,2 – sekretariat, gabinet dyrektora
85 – świetlica
86 – świetlica
87 – Ic
sale gimnastyczne
97 – sala doświadczania światła
110 – sala gimnastyki korekcyjnej

1 PIĘTRO
27 – gabinet wicedyrektora
28 – pokój nauczycielski
30 – Ia
stołówka szkolna
sklepik uczniowski Malinka
33 – sala chemiczna
35 – sala biologiczna
36 – pracownia komputerowa
37 – sala języka angielskiego
38 – pracownia komputerowa
41 – klasa Id
42 – sala języka polskiego
43 – gabinet logopedyczny
80 – gabinet socjoterapii
81 – sala języka angielskiego
82 – klasa Ib
83 – sala języka angielskiego

2 PIĘTRO
45 – gabinet psychologa
46 – gabinet lekarski
47 – pracownia komputerowa
48 – klasa IIIb
49 – archiwum
50 – biblioteka
51 – czytelnia
54 – gabinet pedagoga
55 – sala matematyczna
56 – pracownia audiowizualna
57 – sala katechetyczna
58 – sala języka polskiego
60 – sala geograficzna
61 – sala języka francuskiego
62 – sala języka angielskiego
63 – sala języka polskiego
64 – sala historyczna
65 – sala fizyczna
68 – sala matematyczna
69 – sala języka polskiego
73 – sala historyczna, sala muzyczna
75 – sala przyrodnicza
77,78 – klasa IIIa