Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne

ZAJĘCIA  POZALEKCYJNE  (art. 42) 2017 / 2018
PONIEDZIAŁEK
Kółko j. angielskiego  kl. IV – V 8 lekcja s. 81 M. Pezda
Zajęcia dodatkowe  kl. III d 5 lekcja s. 23 S. Nicz
Zajęcia dodatkowe  kl. III c 5 lekcja s. 22 E. Kosińska
Zajęcia dodatkowe  kl. III c 6 lekcja s. 22 E. Kosińska
Kółko j. polskiego  kl. VI 8 lekcja s. 57 K. Malina
Zajęcia dodatkowe kl. III b 6 lekcja s. 48 A. Wojtal
Kółko matematyczne  kl. VI b 1 lekcja s. 68 J. Kuk
Zajęcia dodatkowe 6 lekcja s. 23 M. Wiśniewska
Kółko szachowe 5 lekcja s. 57 M. Gaca
Kółko ekologiczno – przyrodnicze 7 lekcja s. 75 G. Woryna
Kółko czytelnicze z elementami plastycznymi i teatralnymi 5 lekcja s. 82 J. Kawalec
Zajęcia dodatkowe z matematyki  kl. VI b 1 lekcja czytelnia D. Kluwa
Siatkówka godz. 19.00 sala gim. B. Nossol-Szydłowska
Pływanie godz. 15.15 basen A. Olszewski
Tenis ziemny 6 lekcja B. Bieniaszewski
Gimnastyka korekcyjna 6 lekcja s. 110 K. Banaszak
Zajęcia dodatkowe  kl. I c 6 lekcja s. 41 K. Dobucka
Przygotowanie do konkursów i do egzaminu gim. 7  lekcja s.  60 J. Kośmider
Kółka dziennikarskie 7 lekcja s. 60 J. Kośmider
Wolontariat, zajęcia wyrównawcze wg potrzeb J. Figura
Kółko teatralne  kl. VII c, III d i cG 7.05 s. 63 E. Gawlik
Zajęcia dodatkowe z j. polskiego IV c 8 lekcja s. 58 Z. Borówka
Kółko teatralne  kl. VII c, III d i cG pon.  „0” s. 64 S. Łabik
WTOREK
Zajecia dodoatkowe  z matematyki  kl. VII a 8 lekcja s. 68 A. Wasilewska
Kółko historyczno – mitologiczne 1 lekcja biblioteka A. Sołtysik
Mistrzowie kodowania  kl. IV i VII godz. 7.15 s. 47 E. Widera
Kółko matematyczne  kl. V a 6 lekcja s. 55 P. Maślanka
Kółko j. polskiego  kl. VII 7 lekcja s. 69 J. Adamiak (co dwa tygodnie)
Kółko j. angielskiego 6 lekcja s. 83 J. Bujara-Lech
Zajęcia dodatkowe  kl. III c 2 lekcja s. 80 A. Mietelska
Zajęcia dodatkowe 2 lekcja s. 43 M. Kaszowska
Zajęcia dodatkowe kl. V a 6 lekcja s. 42 M. Wiśniewska
Kółko czytelniczo-recytatorskie „W świecie baśni i bajek” 5 lekcja s. 23 M. Czarnecka
Tenis ziemny 6 lekcja B. Bieniaszewski
Piłka nożna godz. 14.25-15.25 sala gim. P. Górniak
Zajecia taneczne  kl. II i III G 7 lekcja M. Pierścińska-Nowak
Zajęcia dodatkowe z matematyki  kl. IV 6 lekcja s. 55 K. Muszyńska
Zajęcia z terapii dyslekcji 6 i 7 lekcja s. 20 B. Boczek
Przygotowanie do egzaminu  kl. III G, kółko chemiczne 7 lekcja s. 33 J. Krajewska
Kółko chemiczne 7 lekcja s. 33 J. Krajewska
Kółko j. polskiego kl. V b, c 7 lekcja s. 68 J. Adamiak
Kółko j. polskiego V d 8 lekcja s. 69 J. Adamiak
Kółko regionalne – przygotowanie do konkursów 9 lekcja s. 81 B. Mertas-Mikołajec
Gimnastyka korekcyjna 5 lekcja s. 110 B. Zuber
Kółko plastyczne 13.40 – 15.00 s. 14 A. Nowosad
Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego kl.II i III godz. 7.15 s. 64 B. Mertas-Mikołajec
ŚRODA
Zajęcia dodatkowe kl. I c 5 lekcja s. 41 K. Dobucka
Zajęcia dodatkowe  kl. II a 6 lekcja s. 30 A. Koszny
Kółko ” Rękodzieło-szydełkowanie” 1 i 2 lekcja s. 57 E. Michalska
Kółko naukowo – badawcze 7 lekcja s. 75 G. Woryna
Zajęcia dodatkowe  kl. III c 5 lekcja s. 43 B. Brzezińska
Gry i zabawy ruchowe 5 lekcja s. 113 D. Bartocha
Pływanie godz. 15.00-17.00 basen J. Holeczek
Pływanie godz. 15.00-17.00 basen H. Skubacz
J. angieski kl. II i III G godz. 8.00 s. 62 B. Kuźniewicz
Zajęcia wyrównawcze z fizyki  kl. II i III G 8 lekcja E. Zięba-Staniszewska
Zespół wokalny  kl. IV i V godz. 14.35-15.20 s. 73 K. Pająk
Zajęcia dodatkowe z matematyki 7 lekcja s. 12 K. Piekarska
Kółko chemiczne – przygotowanie do egzaminu kl.III G 9 lekcja s. 33 J. Krajewska
Zajęcia dodatkowe  kl. III a 6 lekcja s. 77-78 A. Oleś
Przygotowanie do egzaminu gim. kl. III c 7 lekcja s. 63 E. Gawlik
Kółko regionalne – przygotowanie do konkursów 9 lekcja s. 81 B. Mertas-Mikołajec
Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego przyg. do egz. 0 lekcja A. Kusz
CZWARTEK
Kółko matematyczne  kl. VII godz. 7.15 s. 55 E. Widera
Zajęcia dodatkowe  kl. III a 6 lekcja s. 23 A. Oleś
Zajęcia dodatkowe  kl. I a 6 lekcja s. 9 A. Kałuszka
Kółko j. francuskiego 8 lekcja s. 61 K. Musik
Zajęcia dodatkowe 2 lekcja s. 80 J. Schudy
Zajęcia dodatkowe  kl. I b  5 lekcja s. 82 G. Bator
Zajęcia reedukacyjne 1 lekcja s. 54 D. Malinowska
Zajęcia dodatkowe z matematyki 8 lekcja s. 68 K. Stępniak
Zajęcia czytelniczo-recyt.”W świecie baśni i bajek” kl. III s. 41 s. 41 M. Czarnecka
Zajęcia dodatkowe z matematyki  kl. VII b 7 lekcja s. 55 A. Wasilewska
Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego 7 lekcja s. 17 T. Gruszczyk
Koło biologiczne 8 lekcja s. 35 T. Filipowicz
Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego przyg. do egzaminu 1 lekcja s. 37 B. Markowska
Zajęcia dod. z matematyki kl. IV d godz. 13.45 s. 19 M. Siwicka
Zajęcia dodatkowe z matematyki 8 lekcja s. 33 K. Muszyńska
Zajęcia artystyczne przygotowanie do projektów godz.15.20-16.05 s. 14 J. Wątor
Kółko informatyczne 9 lekcja s. 36 U. Stefanów
PIĄTEK
Zajęcia wyrównawcze  kl. V a 1 lekcja s. 81 A. Kniecik
Kółko j. polskiego  kl. VII 8 lekcja s. 42 K. Malina
Kółko katechetyczne godz.16.00-17.30 kościół B. Jałowiecka
Kółko katechetyczne godz.16.00-17.30 kościół T. Chamula
Zajecia dodatkowe kl. III b 5 lekcja s. 48 A. Wojtal
Kółko matematyczne  kl. V b 1 lekcja s. 68 J. Kuk
Wolontariat, kółko j. polskiego 6 lekcja s. 18(17) A. Topolska
Kółko szachowe 5 lekcja s. 77-78 A. Gaca
Zajęcia dodatkowe z matematyki  kl. V b 1 lekcja czytelnia J. Bojda
Zajęcia wyrównawcze  kl. II cG 0 lekcja Z. Wojas
J. angielski dla uczniów z dyslekcją kl. V-VII godz. 7.10 A. Tomaszowska-Gawlik
Zajęcia dod. z matematyki  kl. III a,b,d G godz. 7.05 s. 19 M. Siwicka
Zajecia wyrównawcze, wolontariat J. Figura
Zajęcia dod. z j. polskiego kl. II G i IVa, kółko dziennikarskie godz.8.00-8.45 s. 64 K. Świerzy
Przygotowanie do egz. i konkursów godz. 16.00-18.00 s. 35 T. Filipowicz
Zajecia dodoatkowe z j. polskiego kl. IIa G, IIIb G, IIId G 7.05 s. 58 Z. Borówka