• Wykształcenie to dobro,
    którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić.


4 grudnia – BARBÓRKA

Śląsk – to region różnorodny, wciąż się zmieniający, ale nierozerwalnie związany z tradycją górniczą. Dlatego też dbamy o przybliżanie naszym uczniom zwyczajów związanych z Barbórką i przekazywanie informacji dotyczących pracy

DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA DO ŚWIETLICY rok szkolny 2020/2021

Wypełnione dokumenty,  należy odesłać na adres e-mail szkoły:   sekretariat@sp42.zabrze.pl

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z NAUKĄ STACJONARNĄ W OKRESIE PANDEMII COVID-19

 PROCEDURY   – związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 i z nauką stacjonarną.

Społeczność szkolna SP42