• Wykształcenie to dobro,
    którego nikt nie jest w stanie nas pozbawić.


TABLETY DLA UCZNIÓW

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 99 997,50 zł, już 09.04.2020r. do 41 szkół podstawowych w Zabrzu trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 175 uczniów. INFO

REKRUTACJA 2020/2021

Na rok szkolny 2020/2021   prowadzimy nabór do: klasy 1 o profilu ogólnym klasy 1 sportowej o profilu pływanie  klasy 1 integracyjnej klasy 4 sportowej o profilu tenis  klasy 4 sportowej

 

Pożegnanie klas ósmych

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

PRYMUSI

Zespoły klasowe z najwyższą średnią ocen:

  • w kategorii klas 4-6

–  5b – średnia 4,7

– 6d – średnia 4,7

  • w kategorii klas 7-8

– 8b – średnia 4,44

Uczniowie z najwyższą średnią ocen (pozostali pod linkiem)

  • w kategorii klas 4-6

– Martyna Nowicka 6d – średnia 5,75 (najwyższa w szkole)

– Mateusz Pochopień 6d – średnia 5,75 (najwyższa w szkole)

  • w kategorii klas 7-8

– Agata Raszka 8b – średnia 5,36

 

Tytuł „Najgrzeczniejszej klasy w szkole” otrzymała klasa 5b.

Gratulujemy!

Przypominamy!

Trwa rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 w Zabrzu.

Prosimy rodziców kandydatów do klasy pierwszej o złożenie “Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej” dostępnego na naszej stronie.
Wniosek prosimy podpisać, zeskanować oraz przesłać na adres szkoły: sekretariat@sp42.zabrze.pl lub można go również wrzucić do skrzynki umieszczonej przy furtce na ogrodzeniu szkoły. W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem tel. 32 273 48 29.

 

 

 

Dot. rekrutacji.

Ze względu na zaistniałą sytuację potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej proszę przesyłać na adres : sekretariat@sp42.zabrze.pl wg poniższego wzoru :

” Potwierdzam przyjęcie dziecka………………………………

imię i nazwisko dziecka

do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

……………………………..

podpis rodzica