Śląsk – to region różnorodny, wciąż się zmieniający, ale nierozerwalnie związany z tradycją górniczą. Dlatego też dbamy o przybliżanie naszym uczniom zwyczajów związanych z Barbórką i przekazywanie informacji dotyczących pracy w kopalni.
W klasach 1-3 uczniowie  zapoznawali się z nazewnictwem ubioru górnika w gwarze śląskiej, dowiadywali się, jak obchodzony jest 4 grudnia oraz omawiali wiersze nawiązujące do pracy w kopalni. Następnie zostali zaproszeni do udziału w konkursie na ilustrację do utworu lirycznego, z którym zapoznali się podczas lekcji.

Uczniowie klas 4-6 mieli okazję na zajęciach z wychowawcą wysłuchać opowieści w gwarze śląskiej dotyczącej Barbórki.

 

 

 

Barbórkowe podsumowanie

W grudniu uczniowie klas I-III próbowali swych sił w konkursach polegających na stworzeniu ilustracji do wiersza związanego z górnictwem. Autorzy prac wykazali się pomysłowością, różnorodnością w doborze technik, entuzjazmem twórczym. Czas na podsumowanie ich wysiłku. Ilustracje były oceniane przede wszystkim pod względem samodzielności, zaangażowania, zgodności z treścią wiersza.

Wyniki rywalizacji przedstawiają się następująco:

Szkolny konkurs plastyczno-regionalny dla klas 1 “Tworzę ilustrację do wiersza T. Kubiaka W kopalni”

1. miejsce Oliwia Kobus kl. 1C
2. miejsce Emilia Krypel kl. 1A
3. miejsce Adam Dziemba kl. 1D, Oliwier Sołtysik kl. 1B

wyróżnienie: Tosia Srokosz, Olek Srokosz kl. 1C

Szkolny konkurs plastyczno-regionalny dla klas 2 “Tworzę ilustrację do wiersza M. Terlikowskiej Paprocie tutaj rosły”

1. miejsce Krzysztof Kołaczek kl. 2A
2. miejsce Lena Pawlarczyk kl. 2B
3. miejsce Natalia Skiba kl. 2A

Szkolny konkurs plastyczno-regionalny dla klas 3 “Tworzę ilustrację do wiersza E. Szelburg-Zarembiny Czarne skarby”

1. miejsce Emilia Najba kl. 3A
2. miejsce Piotr Nowakowski kl. 3B
3. miejsce Oliwia Jacewicz kl. 3A

wyróżnienie Nikodem Kantorosiński kl. 3c