Miło Nam poinformować, że Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna Tablica”. W ramach programu szkoła została doposażona o monitor interaktywny, 2 tablety, 4 laptopy, mikrofon oraz multimedialne programy edukacyjne. Zakupione narzędzia i pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią proces dydaktyczny uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a w szczególności zostaną wykorzystane do terapii dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji, autyzmem, dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami procesów uczenia się i terapii procesów komunikacji werbalnej. Programy te będą aktywnie wspierać i stymulować wszechstronny rozwój Naszych Uczniów zarówno emocjonalno-społeczny, poznawczy jak i dydaktyczny.