20 listopada to szczególny dzień- rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

CZYTAJ DALEJ →

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

CZYTAJ DALEJ →

Czwartek 27 października 2023 r. był wyjątkowo uroczysty dla pierwszoklasistów. Tego dnia zostali oni poprzez akt uroczystego ślubowania oficjalnie przyjęci w poczet uczniówCZYTAJ DALEJ →

W tym dniu tradycyjnie obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Upamiętniamy dzień, w którym trzej zaborcy: Rosja, Prusy i Austria stracili władzę nad naszym krajem. Odzyskanie po 123 latach, w 1918 roku, przez naszą Ojczyznę wolności i niezależności było wydarzeniem przełomowym naszych dziejów! CZYTAJ DALEJ →

W wyniku współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Microsoft w ramach programu Laboratoria Przyszłości, udostępniono dla uczniów szkół podstawowych [od klasy 4] grę Minecraft Education. Buduj z Minecraft Education, czyli Szkoła ucząca z Microsoft Education, to inicjatywa, dzięki której uzyskujecie bezpłatny dostęp do gotowych lekcji.

CZYTAJ DALEJ →