GODZINY PRACY

PONIEDZIAŁEK      8.00-14.o0
WTOREK                   8.00-14.o0
ŚRODA                        8.00-14.o0
CZWARTEK               8.00-14.o0
PIĄTEK                       8.00-14.o0

Z biblioteki mogą  korzystać :

 •   uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym,
 •   nauczyciele,
 •   inni pracownicy szkoły,
 •   rodzice na podstawie kart czytelniczych uczniów,

Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać  :

 • wypożyczając je do domu,
 • czytając lub przeglądając w czytelni,
 • wypożyczając na lekcje do klas.
 • W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do polek.
 • Uczeń może posiadać na swoim koncie 2 książki. W uzasadnionych  przypadkach nauczyciel-bibliotekarz możne zwiększyć lub ograniczyć ilość wypożyczonych  książek.
 • Uczeń, który nie odda w terminie książek , nie może korzystać z księgozbioru biblioteki.
 • Wypożyczać wolno jedynie na swoją kartę.
 • Wypożyczone książki i inne materiały należy chronić przed zniszczeniem. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi-bibliotekarzowi.
 • Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych musza zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.
 • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów biblioteki , zobowiązany jest do odkupienia takiej samej lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza pozycji o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej lub zniszczonej.  Do momentu , gdy tego nie uczyni , nie ma prawa korzystania  z biblioteki.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę ( uczniowie, nauczyciele, pracownicy)zobowiązani są przed odejściem rozliczyć się z biblioteką i przedstawić w sekretariacie szkoły zaświadczenie potwierdzające zwrot wypożyczonych materiałów.
 • W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.

 

 • W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów bibliotecznych. Dostęp do zbiorów jest wolny.
 • W czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 • Korzystając z czytelni należny każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin
 • Plecaki i okrycia należy zostawić na korytarzu.
 • Wykorzystane materiały odnosi się na miejsce.
 • W przypadku trudności  w korzystaniu ze zbiorów można zwrócić się o pomoc do nauczyciela-bibliotekarza.
 • Niektóre wydawnictwa z księgozbioru podręcznego , w szczególnych sytuacjach , mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy biblioteki, pod warunkiem ich zwrotu przed lekcjami następnego dnia.
 • Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia czytelni oraz kulturalnego zachowania się.
 • Czytelnicy nie przestrzegający regulaminu mogą być czasowo pozbawieni prawa do korzystania z czytelni.

 

ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

 • Pamiętaj, ze ludzie w Internecie mogą podawać się za kogoś innego niż są naprawdę.
 • Bez zgody rodziców nie podawaj swojego adresu, numeru telefonu, nazwy i miejsca swojej szkoły, miejsca pracy rodziców.
 • Mów wszystko swoim rodzicom, co sprawiło, ze poczułeś się zakłopotany, kiedy używałeś Internetu.
 • Przestrzegaj zasad dotyczących Internetu jakie ustalili Ci rodzice.
 • Nigdy nie przyjmuj e-maili, załączników itp. od osób, których nie znasz, którym nie ufasz.
 • Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości, które są dwuznaczne, agresywne, obsceniczne, przerażające albo wywołują u Ciebie zmieszanie.
 • Nigdy bez zgody rodziców, nie wysyłaj żadnych zdjęć, ani prywatnych materiałów.
 • Nigdy bez zgody rodziców, nie umawiaj się na spotkanie z kimś kogo poznałeś w Internecie.
 • W Internecie znajdują się strony przeznaczone dla dorosłych. Jeśli znajdziesz taka stronę opuść ja, przejdź na strony przeznaczone dla dzieci.