2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W naszej szkole tradycją jest, że obchodzimy ten wyjątkowy dzień budując
w ten sposób wrażliwość społeczną. Drzwi naszych klas są pełne niebieskich motyli, w klasach i na korytarzach szkolnych zrobiło się niebiesko 💙 CZYTAJ DALEJ →

W dniu 21.03 w ramach projektu „Każdy inny- wszyscy równi” obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa, zwany także Dniem Kolorowej Skarpetki. Uczniowie klas 1 -3 oraz uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną wzięli udział w dwóch konkursach plastycznych „Kolorowa skarpetka„ oraz „Kreatywna skarpetka”.CZYTAJ DALEJ →

Z Okazji Dnia Chorego i projektu „Każdy inny, wszyscy równi” uczniowie klasy 7a udali się do Domu Pomocy Społecznej, aby łączyć pokolenia. Podczas wizyty uczniowie angażowali się w różnorodne aktywności, w tym układanie klocków LEGO i pokaż LEGO robotów.CZYTAJ DALEJ →

Informacje, gra szkolna „Zauważ nas”, założenie dżinsów – w ten sposób w ramach II Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Społecznego “Każdy Inny – Wszyscy Równi” obchodziliśmy w naszej szkole 29 lutego Światowy Dzień Chorób Rzadkich #RareDiseaseDay.

Oto kilka faktów związanych z tym dniem:CZYTAJ DALEJ →

20 listopada to szczególny dzień- rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać, z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom, których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

CZYTAJ DALEJ →

16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

Po tym wydarzeniu kraje członkowskie UNESCO przyjęły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu odmienności kulturowej. Artykuł I „Deklaracji Zasad Tolerancji” brzmi:

„Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

CZYTAJ DALEJ →