Chór dziewczęcy Tarantella założony został we wrześniu 2000 r. jako chór Gimnazjum nr 21 w Zabrzu. Od roku szkolnego 2005/2006 pieczę nad zespołem sprawuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 w Zabrzu. Dyrygentem i twórcą chóru jest absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach, nauczycielka muzyki – Kamilla Pająk. Od 1.01.2010 działa przy Młodzieżowym Domu Kultury Nr 2 / po przekształceniu OPP2 na MDK2/ W skład zespołu wchodzi ok.50 dziewcząt w wieku 13- 17 lat, w większości uczennice i absolwentki Gimnazjum 21, choć atmosfera w chórze sprawia, że coraz częściej w zajęciach uczestniczą dziewczęta z innych zabrzańskich szkół. Chór jest zespołem 3- głosowym, wykonującym muzykę a’cappella. W repertuarze zespołu znajdują się utwory religijne i świeckie kompozytorów polskich i obcych od renesansu do współczesności. Chór koncertuje kilkanaście razy w roku, uświetniając swoim śpiewem uroczystości i ważne wydarzenia szkolne, dając koncerty dla społeczności lokalnej. Chętnie uczestniczy w przeglądach i konkursach chóralnych.

Do najważniejszych osiągnięć zespołu zaliczyć można zdobycie:

  • Srebrnego Kamertonu na XXVI i XXVII Ogólnopolskim Konkursie Chórów a’cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy w 2006 i 2007 roku
  • Grand Prix na 52 Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu w 2006 roku
  • I miejsce na Wielopokoleniowym Przeglądzie Chórów w Chrzanowie w 2005 r.
  • wyróżnienie na II Wielopokoleniowym Przeglądzie Chórów w Chrzanowie w 2006 roku
  • coroczne I miejsca na Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Zabrzu

Chór dziewczęcy Tarantella jest organizatorem corocznie odbywających się Spotkań Chórów Szkolnych.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkie dziewczęta, które chciałyby wspólnie z nami pracować i bawić się muzyką chóralną na próby.