Prezentacja placówek oświatowych w Zabrzu dla Absolwentów Szkół Podstawowych.


I Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Religi w Zabrzu


II Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu


III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi


IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja


Salezjański Zespół Szkół Publicznych im. św. Dominika Savio w Zabrzu


Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu


Zespół Szkół nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego


Zespół szkół Ekonomiczno – Usługowych w Zabrzu


Centrum Edukacji w Zabrzu


Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu


Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego


Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu


Zespół Szkół Spożywczych


Zespół Szkół Nr 3 Zabrze im. rtm. Witolda Pileckiego


Zespół Szkół Sportowych im. J. Kusocińskiego w Zabrzu


Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Zabrzu


Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego