Na terenie przyszkolnym można podziwiać nowego „mieszkańca” – młodego platana. Podczas jego sadzenia obecna była pani wicedyrektor Beata Żywiołek, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Miłosz Podraza i Mateusz Pochopień oraz panowie konserwatorzy. Drzewko, które pojawiło się z okazji 100-lecia Zabrza, symbolizuje dbałość naszego miasta o rozwój uwzględniający troskę o środowisko.