1% STOWARZYSZENIE PRZYJAZNA SZKOŁA

Akcja ta jest unikalna w skali kraju, dzięki niej, wykorzystując mechanizm przekazywania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego, rodzice i sympatycy mogą wspierać finansowo szkoły swoich dzieci i małe organizacje pozarządowe, a także inicjatywy i projekty Stowarzyszenia Przyjazna szkoła.

Stowarzyszenie daje możliwość wspierania członkowskich szkół i procesów edukacyjnych, z pieniędzy budżetu państwa, o których losie sami mogą zdecydować zgodnie z regulaminem akcji. Dla szkół i organizacji jest to wyjątkowa możliwość pozyskania pieniędzy, na wzbogacenie swojej oferty edukacyjnej i zapewnienie dzieciom ciekawych zajęć pozalekcyjnych. Rodzice i sympatycy szkół, organizacji mogą dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu dać szanse swoim dzieciom na lepszy rozwój i wypełnienie im wolnego czasu ciekawymi zajęciami pozalekcyjnymi, których tak bardzo brakuje w naszym systemie oświatowym. Nasza szkoła w ramach  pozyskanych funduszy zakupiła sprzęt sportowy.