rok szkolny 2022/2023
 • 01 WRZEŚNIA 2022 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 13 WRZEŚNIA 2022 r. (wtorek) –  zebrania rodziców 17.00
 • 14 PAŹDZIERNIKA 2022 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 • 27 PAŹDZIERNIKA 2022 r.  (czwartek) –  konsultacje 17.00-18.00
 • 31 PAŹDZIERNIKA 2022 r. (poniedziałek) dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 12 GRUDNIA 2022 r. (poniedziałek) –  konsultacje  17.00-18.00
 • 23 GRUDNIA 2021 – 1 STYCZNIA 2022 r. – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 11 STYCZNIA 2023 r. (środa) – ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr, zebranie rodziców  17.00
 • 31 STYCZNIA 2023 r. – podsumowanie I semestru nauki
 • 16 STYCZNIA –  29 STYCZNIA 2023 r. – FERIE ZIMOWE
 • 27 MARCA 2023 r. (poniedziałek) – konsultacje 17.00-18.00
 • 6 KWIETNIA-11 KWIETNIA 2023 r. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 23,24,25 MAJA 2023 r.  r. – Egzamin Ósmoklasisty [dla pozostałych klas dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych]
 • 31 MAJA 2023 r.(środa) – zebrania rodziców 17.00, konsultacje 17.30-18.00 (prognozowane oceny końcoworoczne)
 • 15 czerwca 2023 – ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych
 • 22 CZERWCA 2023 r. – podsumowanie II semestru nauki