KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

 • 01 WRZEŚNIA 2021 r. – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
 • 14 WRZEŚNIA 2021 r. (wtorek) –  zebrania rodziców 17.00
 • 25 PAŹDZIERNIKA 2021 r.  (poniedziałek) –  konsultacje 17.00-18.30
 • 8 GRUDNIA 2021 r. (środa) –  konsultacje  17.00-18.30
 • 23 GRUDNIA 2021 – 1 STYCZNIA 2022 r. – ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 20 STYCZNIA 2022 r. (czwartek) – ostateczny termin wystawiania ocen za I semestr, zebranie rodziców  17.00
 • 2 LUTEGO 2022 r. – podsumowanie I semestru nauki
 • 14 LUTY –  27 LUTY 2022 r. – FERIE ZIMOWE
 • 28 MARCA 2022 r. (poniedziałek) – konsultacje 17.00-18.30
 • 14 KWIETNIA-19 KWIETNIA 2022 r. WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
 • 24,25,26 MAJA 2022 r.  r. – Egzamin Ósmoklasisty
 • 31 MAJA 2021 r.(wtorek) – zebrania rodziców 17.00, konsultacje 17.30-18.30 (prognozowane oceny końcoworoczne)
 • 14 czerwca 2022 – ostateczny termin wystawiania ocen końcoworocznych
 • 23 CZERWCA 2022 r. – podsumowanie II semestru nauki