Obchody Dni Patrona Szkoły nie mogą się odbyć bez gry dydaktycznej „Jak Kopernik spotkał się ze Skarbnikiem”, przypominającej podchody.
13 marca (bez obaw, nie był to pechowy dzień) szóstoklasiści, podzieleni losowo na drużyny międzyklasowe, przemieszczali się według wskazówek do określonych miejsc w szkole. Tam przygotowano dla nich różnorodne zadania m.in.: działanie matematyczne, ćwiczenia fizyczne, polecenia związane ze znajomością gwary czy życiorysem Mikołaja Kopernika. Na mecie na wszystkich uczestników czekały śląskie oblaty, a zwycięska drużyna otrzymała nagrody – upominki zostały ufundowane przez Radę Rodziców.