Szkoła to miejsce, w którym dąży się do wszechstronnego rozwoju uczniów uwzględniając ich indywidualne możliwości potrzeby w atmosferze poszanowania godności i praw każdego  człowieka oraz warunkach sprzyjających bezpiecznej i efektywnej pracy.

Szkoła poprzez wszelkie działania ma przygotować  młodych ludzi do:

  • nabywania wiedzy i różnorodnych umiejętności  pozwalających sprostać wyzwaniom dorosłego życia,
  • świadomego i  odpowiedzialnego decydowania o sobie,
  • odpowiedzialnego życia w  rodzinie oraz czynnego udziału w życiu społecznym,
  • zdrowego trybu  życia, kształtowania postaw prozdrowotnych i proekologicznych,
  • wykorzystywania swoich zdolności i zainteresowań,
  • poszanowania  historii narodu i tradycji regionu,
  • życia w zjednoczonej Europie,