Absolwent naszej szkoły ma:

 • poczucie własnej godności i wartości
 • wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
 • jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki
 • szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
 • odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 • radzi sobie ze stresem
 • jest otwarty na innych,
 • szczery i życzliwy
 • jest asertywny
 • jest kulturalny i odpowiedzialny
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie