Instrukcja zamawiana kart ŚKUP z wykorzystaniem tokenu dla uczniów posiadających miejsce zamieszkania na terenie GZM

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gliwicach zwraca się z prośba o umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły dotyczącej bezpiecznego grzybobrania.
Link do strony https://pssegliwice.pis.gov.pl/?onas=209