Pejzaż Zimowy

PROTOKÓŁ X EDYCJI REGIONALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PLACÓWEK SPECJALNYCH I INTEGRACYJNYCH
POD HASŁEM „ZIMOWY PEJZAŻ”

POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZABRZE MAŁGORZATY MAŃKI -SZULIK

Ogółem na konkurs wpłynęło 74 prace z 8 szkół pod opieką 22  nauczycieli z Katowic i Zabrza.

Komisja w składzie:

mgr Angelika Nowosad – nauczyciel plastyki w Szkole Podstawowej nr 42 w Zabrzu

mgr Lucyna Mykietyn – plastyk

na posiedzeniu w dniu 15.03.2018 r. wyłoniła następujących laureatów:

 

I MIEJSCE

 • SANDRA ORZAL – klasa I

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Opiekun: Dorota Rajer

 • MAREK PEPLIŃSKIklasa II

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Opiekun: Magdalena Dąbrowska

 • JOANNA SOBOCIK – klasa III

Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu

Opiekun: Dominika Dąbrowska

 • DOMINIKA FRĄCZEK  – klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Opiekun: Dorota Rajer

 • JULIA WLACH – klasa V

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Opiekun: Dorota Rajer

 • MIKOŁAJ MADEJSKI – klasa VI

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Opiekun: Justyna Kasperska

 • NATALIA KLEĆKO – klasa VII

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Opiekun: Dorota Rajer

 

II MIEJSCE

 • PAULINA BUCZYŃSKA – klasa I

Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu

Opiekun: Dominika Dąbrowska

 • JOANNA WOLNY – klasa II

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Opiekun: Justyna Kasperska

 • WIKTOR MAZUR – klasa III

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Opiekun: Iwona Borowik, Ewa Głodek

 • NATALIA GIL – klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Opiekun: Dorota Rajer

 • Wiktoria Iwan – klasa V

Szkoła Podstawowa nr 42  z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Zabrzu

Opiekun: Anna Kniecik

 • NICOLA PIETRZYK – klasa VI

Zespół Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu

Opiekun: Małgorzata Baryła

 • GRZEGORZ  PIETRZYK – klasa VII

Zespół Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu

Opiekun: Małgorzata Baryła

III MIEJSCE

 • KAROL  JANOTA – klasa I

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Opiekun: Maria Ejzenhart, Urszula Stecura

 • JUDYTA NOWAK – klasa II

Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach

Opiekun: Magdalena Dąbrowska

 • ADAM FRELEK – klasa III

Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu

Opiekun: Katarzyna Czechowska

 • ALEKSANDRA WEINGRUCHT  – klasa IV

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Opiekun: Weronika Niesłony

 • JAKUB KRAK  – klasa V

Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Zabrzu

Opiekun: Dorota Rajer

 • JAKUB MAJ – klasa VI

Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu

Opiekun: Dominika Dąbrowska

 • VANESSA MIRGA – klasa VII

Zespół Szkół Specjalnych nr 39  w Zabrzu

Opiekun: Aleksandra Piotrowska

 

Jednocześnie informujemy, że protokół konkursu zamieszczony jest  na stronie internetowej naszej szkoły /www.sp42.zabrze.pl/.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a opiekunom za przygotowanie uczniów  i dostarczenie prac.

Dyplomy i nagrody zostaną doręczone do poszczególnych placówek.

Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkurOrganizatorzy konkursu:

   Marta Kaszowska, Joanna Kawalec,   EwaKosińska, Anna Kniecik