PROCEDURY   – związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 i z nauką stacjonarną.