„Nigdy nie jest tak, żeby człowiek czyniąc dobrze drugiemu, tylko sam był dobroczyńcą.
Jest jednocześnie obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością…  ”
Jan Paweł II

Nasze sukcesy i osiągnięcia zawdzięczamy również Przyjaciołom Szkoły, którzy swoim zaangażowaniem i ofiarnością pomagają w realizacji planów. Tytuł „Przyjaciel Szkoły” otrzymują osoby, firmy i instytucje szczególnie zasłużone na rzecz naszej placówki. Ich działania wspierają jej rozwój, w istotny sposób wpłynęły na podwyższenie jakości pracy szkoły, poprawę bazy materialnej oraz tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. Umożliwiły organizację wielu imprez, oraz konkursów o charakterze zarówno szkolnym, dzielnicowym jak i miejskim.

Chcielibyśmy za to serdecznie podziękować. Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna.
Cieszymy się, że są jeszcze w naszym mieście ludzie, którym nie jest obojętny los dzieci i młodzieży.

 • Urząd Miejski W Zabrzu
 • Wydział Oświaty W Zabrzu
 • Ace – Szkoła Językowa
 • Rada Dzielnicy Osiedle Mikołaja Kopernika W Zabrzu
 • Piekarnia I Cukiernia Roker – Czesław Kierat
 • Avon
 • Azyl – Studio Tańca
 • Rozbark Bytomski Teatr Tańca I Ruchu
 • Allegra , Multisport – Pani Sabina Sztejnwald
 • Piast – Gliwicki Klub Sportowy
 • Aquarius Kopernik
 • Klub Sportowy Capoeira Camangula
 • Noble Bank
 • Pzu
 • Club Activ Zabrze
 • Strefa Zamknięta – Archery Tag
 • Carbotrans Sp. Z O.O.
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych W Zabrzu
 • Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji Sp. Z O.O.
 • Muzeum Powstań Śląskich
 • Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej Oraz Pan Dariusz Hałaszuk