DYREKTOR SZKOŁY – mgr Dorota Fresel

ZASTĘPCA DYREKTORA – mgr Dorota Jaśkowiak

ZASTĘPCA DYREKTORA – mgr Beata Żywiołek


Edukacja wczesnoszkolna –  mgr Katarzyna Dobucka, mgr Sylwia Nicz, mgr Anna Koszny, mgr Gabriela Bator, mgr Ewa Kosińska, mgr Agnieszka Oleś, mgr Agnieszka Kałuszka, mgr Agnieszka Wojtal, mgr Anna Kniecik

Język polski –  mgr Justyna Adamiak,  mgr Katarzyna Malina, mgr Zbigniew Borówka, mgr Katarzyna Świerzy, mgr Anna Topolska, mgr Elżbieta Gawlik, mgr Dorota Olszewska

Język angielski – mgr Joanna Bujara-Lech, mgr Magdalena Pezda, mgr Beata Markowska, mgr Beata Kuźniewicz, mgr Aneta Preg

Język niemiecki – mgr Teresa Gruszczyk

Religia – mgr Teresa Chamula, mgr Barbara Jałowiecka, mgr Regina Cupryś

Przyroda –  mgr Gabriela Woryna

Biologia –  mgr Justyna Żak-Kubiczek

Fizyka -mgr Ewelina Zięba-Staniszewska

Chemia – mgr Joanna Krajewska

Geografia – mgr Joanna Kośmider

Historia – lic. Anna Sołtysik, mgr Elżbieta Gawlik, mgr Katarzyna Świerzy

Wiedza o społeczeństwie – mgr Beata Żywiołek

Plastyka – mgr Angelika Nowosad, mgr Joanna Wątor

Informatyka – mgr inż. Ewa Widera , mgr  Dorota Jaśkowiak, mgr Urszula Stefanów, mgr Joanna Wątor

Matematyka –  mgr Jolanta Kuk, mgr inż. Ewa Widera , mgr Kinga Piekarska, mgr Maria Siwicka, mgr Urszula Stefanów

Muzyka – mgr Kamila Pająk

Technika – mgr Dorota Fresel , mgr Angelika Nowosad, mgr Joanna Wątor

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Sławomir Czypczar

Wychowanie Fizyczne/Szkolenie sportowe – mgr Błażej Bieniaszewski, mgr Piotr Górniak, mgr Henryk Bąk , dr Harald Skubacz, mgr Artur Olszewski, mgr Marzena Pierścińska-Nowak, mgr Katarzyna Banaszak, mgr Jakub Holeczek, mgr Mariusz Łochunko, mgr Adam Wilkin

Opieka Świetlicy – mgr Dorota Bartocha , mgr Joanna Kawalec, mgr Agnieszka Wojtal, mgr Jolanta Bojda

Biblioteka – mgr Dorota Kluwa, mgr Jolanta Bojda

Pedagog Szkolny – mgr Danuta Malinowska

Psycholog Szkolny – mgr Dominika Twardoch-Thun

Doradztwo zawodowe – mgr Kamila Pająk

WDŻ – mgr Gabriela Woryna

Nauczyciele Wspierający – mgr Barbara Zuber, mgr Aneta Wasilewska, mgr Marta Kaszowska, mgr Anna Mietelska, mgr Joanna Schudy, mgr  Klaudia Stępniak, mgr Sabina Łabik, mgr Joanna Figura-Hodyra, mgr Małgorzata Bruska-Chrapusta, mgr Zuzanna Wojas, mgr Lidia Pawlik, mgr Katarzyna Szufladowicz, mgr Grażyna Winiarczyk, mgr Michalina Zapalska-Kujawa