Rada Pedagogiczna

DYREKTOR SZKOŁY – mgr Dorota Fresel

ZASTĘPCA DYREKTORA – mgr Dorota Jaśkowiak

ZASTĘPCA DYREKTORA – mgr Beata Żywiołek


Edukacja wczesnoszkolna –  mgr Katarzyna Dobucka, mgr Sylwia Nicz, mgr Anna Koszny, mgr Gabriela Bator, mgr Ewa Kosińska, mgr Agnieszka Oleś, mgr Agnieszka Kałuszka,

Język polski –  mgr Justyna Adamiak,  mgr Katarzyna Malina, mgr Zbigniew Borówka, mgr Katarzyna Świerzy, mgr Anna Topolska, mgr Elżbieta Gawlik, mgr Dorota Olszewska

Język angielski – mgr Joanna Bujara-Lech, mgr Magdalena Pezda, mgr Beata Markowska, mgr Beata Kuźniewicz, mgr Aneta Kusz

Język niemiecki – mgr Teresa Gruszczyk, mgr Natalia Milberg

Język francuski – mgr Katarzyna Musik

Religia – mgr Teresa Chamula, mgr Barbara Jałowiecka, mgr Regina Cupryś

Przyroda –  mgr Gabriela Woryna

Biologia –  mgr Justyna Żak-Kubiczek

Fizyka -mgr Ewelina Zięba-Staniszewska

Chemia – mgr Joanna Krajewska

Geografia – mgr Joanna Kośmider

Historia – lic. Anna Sołtysik, mgr Barbara Mertas-Mikołajec

Wiedza o społeczeństwie – mgr Beata Żywiołek, mgr Barbara Mertas-Mikołajec

Plastyka – mgr Angelika Nowosad, mgr Joanna Wątor

Informatyka – mgr inż. Ewa Widera , mgr  Dorota Jaśkowiak, mgr Urszula Stefanów, mgr Joanna Krajewska, mgr Joanna Wątor

Matematyka –  mgr Jolanta Kuk, mgr inż. Ewa Widera , mgr Kinga Piekarska, mgr Maria Siwicka, mgr Paweł Maślanka

Muzyka – mgr Kamila Pająk

Technika – mgr Dorota Fresel ,, mgr Angelika Nowosad, mgr Joanna Wątor

Edukacja dla bezpieczeństwa – mgr Sławomir Czypczar

Wychowanie Fizyczne/Szkolenie sportowe – mgr Błażej Bieniaszewski, mgr Piotr Górniak, mgr Henryk Bąk , dr Harald Skubacz, mgr Artur Olszewski, mgr Marzena Pierścińska-Nowak, mgr Katarzyna Banaszak, mgr Jakub Holeczek, mgr Mariusz Łochunko, mgr Adam Wilkin, mgr Mariusz Mijas, mgr Beata Nossol-Szydłowska

Opieka Świetlicy – mgr Dorota Bartocha , mgr Joanna Kawalec, mgr Agnieszka Wojtal, mgr Jolanta Bojda

Biblioteka – mgr Dorota Kluwa, mgr Jolanta Bojda

Pedagog Szkolny – mgr Danuta Malinowska, mgr Barbara Boczek

Psycholog Szkolny – mgr Alicja Pawlisz-Opieczonek

Doradztwo zawodowe – mgr Kamila Pająk

WDŻ – mgr Barbara Mertas-Mikołajec, mgr Katarzyna Musik

Nauczyciele Wspierający – mgr Barbara Zuber, mgr Aneta Wasilewska, mgr Marta Kaszowska, mgr Anna Mietelska, mgr Joanna Schudy, mgr Paweł Maślanka, mgr Anna Kniecik, mgr  Klaudia Stępniak, mgr Sabina Łabik, mgr Joanna Figura, mgr Małgorzata Bruska-Chrapusta, mgr Zuzanna Wojas, mgr Lidia Pawlik, mgr Katarzyna Szufladowicz, mgr Grażyna Winiarczyk, mgr Michalina Zapalska-Kujawa