ROK SZKOLNY 2021/2022
Prezydium Rady Rodziców
Przewodnicząca : Kocur Katarzyna   (przedstawiciel Kl. VIIIb)
Z-ca przewodniczącego : Kasińska Katarzyna  (przedstawiciel Kl. Ia)
Skarbnik : Koszarska Joanna  (przedstawiciel Kl. VIa)
Sekretarz : Łukasz Anatol   (przedstawiciel Kl. Ib)
Komisja Rewizyjna 
Przewodnicząca :Pakuła- Ośmiałowska Monika   (przedstawiciel Kl. IIIa)
Z-ca przewodniczącego : Pawlak Krzysztof   (przedstawiciel Kl. Ib)
Członek : Nowak Paulina    (przedstawiciel Kl. Ic)
Wysokość dobrowolnej składki dokonywanej przez rodziców i prawnych opiekunów dziecka na rzecz Rady Rodziców w minimalnej wysokości 50,00 zł, gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko, minimalna składka za dziecko wynosi 30 zł.

Harmonogram spotkań Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

02.11.2021r. godz. 17.00
07.12.2021r. godz. 17.00
04.01.2022r. godz. 17.00
01.02.2022r. godz. 17.00
01.03.2022r. godz. 17.00
05.04.2022r. godz. 17.00
10.05.2022r. godz. 17.00
07.06.2022r. godz. 17.00


ZEBRANIA  RADY  RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ W CZYTELNI SZKOLNEJ
Na zebrania przychodzi zawsze przewodniczący Rady Klasowej a w przypadku, gdy nie może on być obecny inny członek Rady Klasowej.
Każda klasa musi mieć swojego przedstawiciela na zebraniach Rady Rodziców.
W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani rodzice.

Składka na Radę Rodziców
Rodzice mogą wpłacać ww. kwotę skarbnikom Rady Klasowej, księgowej ( pokój księgowej znajduje się na parterze) lub przelewem na konto Rady –

tytułem: RADA RODZICÓW PRZY SP42,
nr Konta: 38 1020 2401 0000 0302 0455 8245


Od 1 stycznia 2013 roku zostaje uruchomiona skrzynka e-mail do korespondencji z rodzicami. Adres: radasp42zabrze@wp.pl