rok szkolny 2022/2023
PREZYDIUM RADY RODZICÓW
PRZEWODNICZĄCY: Katarzyna Kasińska (przedstawiciel kl. IIa)
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Agnieszka Snopek-Wójcik (przedstawiciel kl. IIb)
SKARBNIK: Joanna Koszarska (przedstawiciel kl. VIIa)
SEKRETARZ: Paulina Nowak (przedstawiciel kl. IIc)
KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY: Krzysztof Pawlarczyk (przedstawiciel kl. IVb)
WICEPRZEWODNICZĄCY: Joanna Psiuk (przedstawiciel kl. IIId)
CZŁONEK KOMISJI: Beata Sadowska (przedstawiciel kl. Va)

ZEBRANIA RADY RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ W CZYTELNI SZKOLNEJ
Na zebrania przychodzi zawsze przewodniczący Rady Klasowej, a w przypadku, gdy nie może on być obecny, inny członek Rady Klasowej.
Każda klasa musi mieć swojego przedstawiciela na zebraniach Rady Rodziców.
W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani rodzice.
Najbliższe zebranie odbędzie się 01.12.2022 roku (czwartek) o godz. 17.30.

SKŁADKA NA RADĘ RODZICÓW
Wysokość dobrowolnej składki dokonywanej przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka na rzecz Rady Rodziców wynosi w minimalnej wysokości 50 zł; gdy w szkole uczy się więcej niż jedno dziecko minimalna składka za ucznia to 30 zł.
Rodzice mogą wpłacać ww. kwotę skarbnikom Rady Klasowej, księgowej (pokój księgowej znajduje się na parterze) lub przelewem na konto Rady –

tytułem: RADA RODZICÓW PRZY SP42,
nr Konta: 38 1020 2401 0000 0302 0455 8245


Od 1 stycznia 2013 roku zostaje uruchomiona skrzynka e-mail do korespondencji z rodzicami. Adres: radasp42zabrze@wp.pl