Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

PRZEWODNICZĄCY: Katarzyna Kocur
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: Iwona Boćko
SKARBNIK: Anna Kalinowska
SEKRETARZ: Aleksandra Strumiłowska

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY: Małgorzata Praga
WICEPRZEWODNICZĄCY: Wioletta Bajda
CZŁONEK KOMISJI: Agnieszka Gudek

Harmonogram spotkań
przedstawicieli Rady Rodziców
w roku szkolnym 2018/2019

3 października 2018; godz. 17.30
7 listopada 2018; godz. 17.30
5 grudnia 2018; godz. 17.30
9 stycznia 2019; godz. 17.30
6 lutego 2019; godz. 17.30
6 marca 2019; godz. 17.30
3 kwietnia 2019; godz. 17.30
8 maja 2019; godz. 17.30
5 czerwca 2019; godz. 17.30


ZEBRANIA  RADY  RODZICÓW ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDĄ PIERWSZĄ ŚRODĘ MIESIĄCA W CZYTELNI SZKOLNEJ O GODZ. 17.30
Na zebrania przychodzi zawsze przewodniczący Rady Klasowej a w przypadku, gdy nie może on być obecny inny członek Rady Klasowej.
Każda klasa musi mieć swojego przedstawiciela na zebraniach Rady Rodziców.
W zebraniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani rodzice.

Składka na Radę Rodziców
Rodzice mogą wpłacać ww. kwotę skarbnikom Rady Klasowej, księgowej ( pokój księgowej znajduje się na parterze) lub przelewem na konto Rady –

tytułem: RADA RODZICÓW PRZY SP42,
nr Konta: 38 1020 2401 0000 0302 0455 8245


Od 1 stycznia 2013 roku zostaje uruchomiona skrzynka e-mail do korespondencji z rodzicami. Adres: radasp42zabrze@wp.pl