Na rok szkolny 2020/2021   prowadzimy nabór do:

  • klasy 1 o profilu ogólnym
  • klasy 1 sportowej o profilu pływanie 
  • klasy 1 integracyjnej
  • klasy 4 sportowej o profilu tenis 
  • klasy 4 sportowej o profilu pływanie (nabór uzupełniający)
  • klasy 4 o profilu ogólnym (nabór uzupełniający)

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

Testy sprawnościowe do klasy o profilu pływackim odbędą się dnia 23 marca o godz. 15.00 na basenie Aquarius. Należy wziąć ze sobą zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do klasy sportowej.