OPIEKUNKI SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 • mgr MARTA KASZOWSKA
 • mgr KLAUDIA STĘPNIAK
 • mgr BEATA KUŹNIEWICZ
 • mgr EWELINA ZIĘBA – STANISZEWSKA

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Do zadań podejmowanych przez Samorząd Szkolny należą:

 • Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o pracy, akcjach SU
 • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
 • Spotkania SU
 • Współpraca SU z samorządami klasowymi
 • Organizacja imprez szkolnych np. DYSKOTEKI,Dzień Chłopaka vel Dzień Krawata, Mikołajki, Walentynki, Święto Szkoły
 • Organizacja konkursów np. najwyższe średnie ocen, najgrzeczniejsza klasa
 • Wspomaganie organizacji charytatywnych w ich akcjach np. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, GÓRA GROSZA
 • Zaplanowanie,stworzenie świetnej atmosfery i zabawy w DNIU SAMORZĄDNOŚCI
 • Reprezentowanie szkoły podczas miejskich uroczystości ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – 11 LISTOPADA, ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
 • Sponsorowanie nagród dla uczniów w konkursach szkolnych
  Sponsorowanie zakupu programów edukacyjnych
  Praca na rzecz szkoły (Zagospodarowanie tablic korkowych II piętro)
  Organizacja “Candy Shop” – stoiska ze słodkościami własnego wyrobu
  Wspomaganie Fundacji (zbiórka plastikowych korków)
  Akcje charytatywne na rzecz Domu Dziecka w Parku Hutniczym, na rzecz schroniska dla zwierząt w Zabrzu – Biskupicach, Amun – rozprowadzanie kartek świątecznych