Samorząd Szkolny

OPIEKUNKI SAMORZĄDU SZKOLNEGO

  • mgr MARTA KASZOWSKA
  • mgr KLAUDIA STĘPNIAK
  • mgr BEATA KUŹNIEWICZ

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Do zadań podejmowanych przez Samorząd Szkolny należą:

  • Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o pracy, akcjach SU
  • Wybory do Samorządu Uczniowskiego
  • Spotkania SU
  • Współpraca SU z samorządami klasowymi
  • Organizacja imprez szkolnych np. DYSKOTEKI,Dzień Chłopaka vel Dzień Krawata, Mikołajki, Walentynki, Święto Szkoły
  • Organizacja konkursów np. najwyższe średnie ocen, najgrzeczniejsza klasa
  • Wspomaganie organizacji charytatywnych w ich akcjach np. WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY, GÓRA GROSZA
  • Zaplanowanie,stworzenie świetnej atmosfery i zabawy w DNIU SAMORZĄDNOŚCI
  • Reprezentowanie szkoły podczas miejskich uroczystości ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – 11 LISTOPADA, ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-GO MAJA
  • Sponsorowanie nagród dla uczniów w konkursach szkolnych
    Sponsorowanie zakupu programów edukacyjnych
    Praca na rzecz szkoły (Zagospodarowanie tablic korkowych II piętro)
    Organizacja “Candy Shop” – stoiska ze słodkościami własnego wyrobu
    Wspomaganie Fundacji (zbiórka plastikowych korków)
    Akcje charytatywne na rzecz Domu Dziecka w Parku Hutniczym, na rzecz schroniska dla zwierząt w Zabrzu – Biskupicach, Amun – rozprowadzanie kartek świątecznych