Czwartek 27 października 2023 r. był wyjątkowo uroczysty dla pierwszoklasistów. Tego dnia zostali oni poprzez akt uroczystego ślubowania oficjalnie przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 42 im. Mikołaja Kopernika. Uroczystość miała charakter  podniosły.  Każda z obecnych klas pierwszych złożyła przysięgę na sztandar szkoły, po czym pani dyrektor Dorota Fresel i wicedyrektor Dorota Jaśkowiak dokonały uroczystego pasowania ołówkiem. Podniosły charakter uroczystości podkreśliło odśpiewanie przez uczniów hymnu. Uczniowie usłyszeli wiele ciepłych słów wsparcia od pani dyrektor i wychowawców.