rok szkolny 2018/2019

Przedmiot

Klasa

Nazwa programu

Wydawnictwo

Autor Numer w szkolnym zestawie
Edukacja wczesnoszkolna

I – II

Elementarz odkrywców

NOWA ERA

Teresa Janicka – Panek Krystyna Bielenica……. Sp42/2/17
Edukacja wczesnoszkolna III Moje ćwiczenia

MAC JUKA

Aneta Jegier

Beata Szurowska

SP42/1/14
Język polski

IV – VIII

Między nami

GWO

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

SP42/2/12
Język angielski

I – II

English Adventure PEARSON Tessa Lochowski Cristiana Bruni Regina Raczyńska SP42/3/17
Język angielski    III Super Sparks

OXFORD

M. Szpotowicz

M. Szulc – Krupska

SP42/2/14
Język angielski

VI

English Discover

PEARSON

Judy Boyle SP42/1/15
Język angielski

IV,V, VII, VIII

Explorer

NOWA ERA

H.Stephenson A.Tkacz SP42/4/17
Język niemiecki

VII – VIII

Beste Freunde

HUEBER

Ewa Ciemnicka SP42/15/17
Historia

IV – V

Historia

WSiP

W.Kalwat M.Lis SP42/5/17
Historia

VI – VIII

Wczoraj i dziś

NOWA ERA

Grzegorz Wojciechowski SP42/5/12
Przyroda

IV,VI

Tajemnice przyrody

NOWA ERA

Jolanta Golanko SP42/4/12
Biologia

V,VII, VIII

Puls życia

NOWA ERA

Małgorzata Jefimow SP42/6/17
Chemia

VII – VIII

Ciekawa chemia

WSiP

H.Gulińska J.Smolińska SP42/12/17
Geografia

V,VII,VIII

Planeta Nowa

NOWA ERA

R.Malarz M.Szubert T.Rachwał SP42/13/17
Fizyka

VII – VIII

Świat fizyki

WSiP

B.Sagnowska SP42/14/17
Matematyka

IV – VIII

Matematyka z plusem

GWO

M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech SP42/3/12
Zajęcia komputerowe

VI

Lubię to!

NOWA ERA

Michał Kęska SP42/3/15
Informatyka

IV,V, VII,VIII

Informatyka

WSiP

W.Kranas SP42/7/17
Zajęcia komputerowe

III

Informatytka Europejczyka w edukacji wczesnoszkolnej

HELION

Danuta Kiałka SP42/13/12
Zajęcia techniczne

VI

Jak to działa?

NOWA ERA

Lech Łabecki, Marta Łabecka SP42/8/12
Technika

IV – V

Technika

WSiP

Ewa Bubak  Marcn Duda SP42/8/17
Muzyka

IV – VII

Klucz do muzyki

WSiP

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik SP42/2/15
Plastyka

IV,V i VII

Plastyka

WSiP

B.Neubart S.Stopczyk SP42/9/17
Plastyka

VI

Do dzieła!

NOWA ERA

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak SP42/4/15
Wychowanie fizyczne Program autorski nauczania wychowania fizycznego Henryk Bąk, Błażej Bieniaszewski, Piotr Górniak SP42/10/12
Religia

I – III

W rodzinie dzieci Bożych

JEDNOŚĆ

AZ-1-01/12

Ks.T Śmiech, E.Kondrak, B.Nosek SP42/11/12
Religia

IV – VIII

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

JEDNOŚĆ

AZ-2-02/12

Ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek SP42/1/03
Szkolenie sportowe z zakresu pływania

I – VIII

Program szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego Harald Skubacz SP42/10/17
Szkolenie sportowe z zakresu tenisa ziemnego

IV-VI

Program szkolenia klas sportowych o profilu tenis ziemny Mariusz Łochunko SP42/4/16
Wychowanie do życia w rodzinie

IV – VIII

Wędrując ku dorosłości

RUBIKON

Teresa Król SP42/4/14
 

Program wspomagający

I – III

 

Szkoła przyjazna dziecku w nauce czytania, pisania, liczenia(profilaktyka dysleksji)

 

Danuta Malinowska, Agnieszka Oleś, Grażyna Sorychta

 

SP42/2/06

Program wspomagający

I – III

Program wspomagający naukę czytania ze zrozumieniem dla uczniów kształcenia zintegrowanego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) Katarzyna Dobucka SP42/3/07
Program wspomagający

I – III

 

 

 

Program zajęć pozalekcyjnych „Świat sztuki a twórcze działanie dziecka” Mariola Wiśniewska SP42/2/05
Program wspomagający

I – III

Autorski program kółka teatralnego Gabriela Bator SP42/2/03
Program wspomagający

I – III

Teatrzyk terapeutyczny – Uśmiechnięta Buzia Gabriela Bator, Grażyna Winiarczyk SP42/1/06
Program wspomagający

I – VI

„Edukacja czytelnicza i medialna”

Etap I klasy I-III

etap II klasy IV-VI

Dorota Kluwa SP42/3/05
Program wspomagający

IV – VI

„Dziedzictwo kulturowe regionu Górnego Śląska w twórczości dziecięcej” Angelika Kręgiel SP42/4/05
Program wspomagający

IV – VI

„Bezpieczniej w sieci” Ewa Widera SP42/1/10
Program wspomagający

IV – VI

„Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla klas IV – VI” Tatiana Rębas SP42/5/15
Program wspomagający

I – III

Program socjoterapeutyczny dla klas I – III Marta Kaszowska SP42/1/16
 

 

 

 

 

Program wspomagający

0- III

 

 

 

 

 

Program logopedyczny dla oddziału przedszko0lnego i I etapu kształcenia „Przyroda wokół nas”

 

 

 

 

 

Katarzyna Malina

 

 

 

 

 

SP42/2/16

 

Program wspomagający

IV – VI

 

Program dla szkolnego koła historyczno  – mitologicznego

„Z historią za pan brat”

 

Anna Sołtysik

 

SP42/3/16

 

Oddział przedszkolny

 

Elementarz sześciolatka

NOWA ERA

 

Praca zbiorowa

 

SP42/11/17

Program wspomagający

IV – VIII

Program socjoterapeutyczny dla klas IV – VIII Aneta Wasilewska SP42/1/17
Program wspomagający

IV – VIII

Program zajęć godziny wychowawczej

„Bon – ton – o dobrym zachowaniu słów kilka…”

Anna Kniecik SP42/1/18
Program wspomagający

IV – VIII

Program Klubu Wolontariusza „Od ziarenka do drzewa” Joanna Figura,

Ewelina Zięba – Staniszewska

SP42/2/18
Program wspomagający

IV – VIII

Program nauczania historii i kultury Śląska „U nas na Śląsku” Barbara Mertas -Mikołajec SP42/3/18