Szkolny zestaw programów nauczania

rok szkolny 2019/2020

Przedmiot

Klasa

Nazwa programu

Wydawnictwo

Autor Numer w szkolnym zestawie
Edukacja wczesnoszkolna

I – III

Elementarz odkrywców

NOWA ERA

Teresa Janicka – Panek Krystyna Bielenica……. Sp42/2/17
Język polski

IV – VIII

Między nami

GWO

Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

SP42/2/12
Język angielski

I – III

English Adventure PEARSON Tessa Lochowski Cristiana Bruni Regina Raczyńska SP42/3/17
Język angielski

IV – VIII

Explorer

NOWA ERA

H.Stephenson A.Tkacz SP42/4/17
Język niemiecki

VII – VIII

Beste Freunde

HUEBER

Ewa Ciemnicka SP42/15/17
Historia

IV – VI

Historia

WSiP

W.Kalwat M.Lis SP42/5/17
Historia

VII – VIII

Wczoraj i dziś

NOWA ERA

Grzegorz Wojciechowski SP42/5/12
Przyroda

IV

Tajemnice przyrody

NOWA ERA

Jolanta Golanko SP42/4/12
Biologia

V – VIII

Puls życia

NOWA ERA

Małgorzata Jefimow SP42/6/17
Chemia

VII – VIII

Ciekawa chemia

WSiP

H.Gulińska J.Smolińska SP42/12/17
Geografia

V – VIII

Planeta Nowa

NOWA ERA

R.Malarz M.Szubert T.Rachwał SP42/13/17
Fizyka

VII – VIII

Świat fizyki

WSiP

B.Sagnowska SP42/14/17
Matematyka

IV – VIII

Matematyka z plusem

GWO

M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech SP42/3/12
Informatyka

IV – VIII

Informatyka

WSiP

W.Kranas SP42/7/17
Technika

IV – VI

Technika

WSiP

Ewa Bubak Marcn Duda SP42/8/17
Muzyka

IV – VII

Klucz do muzyki

WSiP

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik SP42/2/15
Plastyka

IV – VII

Plastyka

WSiP

B.Neubart S.Stopczyk SP42/9/17
Wychowanie fizyczne Program autorski nauczania wychowania fizycznego Henryk Bąk, Błażej Bieniaszewski, Piotr Górniak SP42/10/12
Religia

I – III

W rodzinie dzieci Bożych

JEDNOŚĆ

AZ-1-01/12

Ks.T Śmiech, E.Kondrak, B.Nosek SP42/11/12
Religia

IV – VIII

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

JEDNOŚĆ

AZ-2-02/12

Ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek SP42/1/03
Szkolenie sportowe z zakresu pływania

I – VIII

Program szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego Harald Skubacz SP42/10/17
Szkolenie sportowe z zakresu tenisa ziemnego

IV-VII

Program szkolenia klas sportowych o profilu tenis ziemny Mariusz Łochunko SP42/4/16
Wychowanie do życia w rodzinie

IV – VIII

Wędrując ku dorosłości

RUBIKON

Teresa Król SP42/4/14
Program wspomagający

I – III

Szkoła przyjazna dziecku w nauce czytania, pisania, liczenia(profilaktyka dysleksji) Danuta Malinowska, Agnieszka Oleś, Grażyna Sorychta SP42/2/06
Program wspomagający

I – III

Program wspomagający naukę czytania ze zrozumieniem dla uczniów kształcenia zintegrowanego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) Katarzyna Dobucka SP42/3/07
Program wspomagający

I – III

Program zajęć pozalekcyjnych „Świat sztuki a twórcze działanie dziecka” Mariola Wiśniewska SP42/2/05
Program wspomagający

I – III

Autorski program kółka teatralnego Gabriela Bator SP42/2/03
Program wspomagający

I – III

Teatrzyk terapeutyczny – Uśmiechnięta Buzia Gabriela Bator, Grażyna Winiarczyk SP42/1/06
Program wspomagający

I – VI

„Edukacja czytelnicza i medialna”

Etap I klasy I-III

etap II klasy IV-VI

Dorota Kluwa SP42/3/05
Program wspomagający

IV – VI

„Dziedzictwo kulturowe regionu Górnego Śląska w twórczości dziecięcej” Angelika Kręgiel SP42/4/05
Program wspomagający

IV – VI

„Bezpieczniej w sieci” Ewa Widera SP42/1/10
Program wspomagający

IV – VI

„Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla klas IV – VI” Tatiana Rębas SP42/5/15
Program wspomagający

I – III

Program socjoterapeutyczny dla klas I – III Marta Kaszowska SP42/1/16
Program wspomagający II-III

Program wspomagający

0- III

„Czytam i rozumiem”

Program logopedyczny dla oddziału przedszko0lnego i I etapu kształcenia „Przyroda wokół nas”

Agnieszka Kałuszka

Katarzyna Malina

SP42/1/19

SP42/2/16

Program wspomagający

IV – VI

Program dla szkolnego koła historyczno – mitologicznego

„Z historią za pan brat”

Anna Sołtysik SP42/3/16
Program wspomagający

IV – VIII

Program socjoterapeutyczny dla klas IV – VIII Aneta Wasilewska SP42/1/17
Program wspomagający

IV – VIII

Program zajęć godziny wychowawczej

„Bon – ton – o dobrym zachowaniu słów kilka…”

Anna Kniecik SP42/1/18
Program wspomagający

IV – VIII

Program Klubu Wolontariusza „Od ziarenka do drzewa” Joanna Figura,

Ewelina Zięba – Staniszewska

SP42/2/18
Program wspomagający

IV – VIII

Program nauczania historii i kultury Śląska „U nas na Śląsku” Barbara Mertas -Mikołajec SP42/3/18
Program wspomagający

IV – VIII

Szkolenie sportowe w pływaniu „Siła – gibkość – moc” Jakub Holeczek SP42/2/19