rok szkolny 2022/2023
Przedmiot
Klasa
Nazwa programu
Wydawnictwo
Autor Numer w szkolnym zestawie
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa I i II
Gra w kolory
MAC Edukacja
K. Grodzka, B. Mazur, A. Parzęcka SP42/3/20
Edukacja wczesnoszkolna
Klasa  III
Elementarz odkrywców
NOWA ERA
Teresa Janicka – Panek Krystyna Bielenica……. SP42/2/17
Język polski
IV – VIII
Między nami
GWO
Agnieszka Łuczak

Anna Murdzek

SP42/2/12
Język angielski

Klasa I-III

Tiger&Friends

Macmillan

C. Read, M. Ormerod, M. Kondro SP42/4/20
Język angielski

Klasa IV -VIII

Brainy

Macmillan

N. Beare, K. Stannet SP42/5/20
Język niemiecki

VII – VIII

Beste Freunde

HUEBER

Ewa Ciemnicka SP42/15/17
Historia

IV – VIII

Historia

WSiP

W.Kalwat M.Lis SP42/5/17
Przyroda

Klasa IV

Tajemnice przyrody

NOWA ERA

Jolanta Golanko SP42/4/12
Biologia

V – VIII

Puls życia

NOWA ERA

Małgorzata Jefimow SP42/6/17
Chemia

VII – VIII

Chemia

Mac Edukacja

D. Łasiński, Ł. Sporny, D. Strutyńska, P. Wróblewski SP42/6/20
Geografia

V – VIII

Planeta Nowa

NOWA ERA

R.Malarz M.Szubert T.Rachwał SP42/13/17
Fizyka

VII – VIII

Świat fizyki

WSiP

B.Sagnowska SP42/14/17
Matematyka

IV – VIII

Matematyka z plusem

GWO

M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech SP42/3/12
Informatyka

IV – VIII

Informatyka

WSiP

W.Kranas SP42/7/17
Technika

IV – VI

Technika

Nowa Era

L. Łobecki, M. Łobecka SP42/7/20
Muzyka

IV – VII

Klucz do muzyki

WSiP

Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak-Drążek, Agnieszka Sołtysik SP42/2/15
Plastyka

IV – VII

Plastyka

WSiP

B.Neubart S.Stopczyk SP42/9/17
Wychowanie fizyczne Program autorski nauczania wychowania fizycznego Henryk Bąk, Błażej Bieniaszewski, Piotr Górniak SP42/10/12
Religia

I i II

Zapraszamy na ucztę z Panem Jezusem

JEDNOŚĆ

AZ-1-01/18

SP42/8/20
Religia

Klasa III

W rodzinie dzieci Bożych

JEDNOŚĆ
AZ-1-01/12

Ks.T Śmiech, E.Kondrak, B.Nosek SP42/11/12
Religia

Klasa IV

Odkrywamy tajemnice Bożego świata

JEDNOŚĆ
AZ-2-02/12

Ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek SP42/1/03
Religia

V i VI

Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość

JEDNOŚĆ
AZ-2-02/20

SP42/9/20
Religia

VII – VIII

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin JEDNOŚĆ

AZ-3-01/13
;

SP42/1/13
Szkolenie sportowe z zakresu pływania

I – VIII

 

Program szkolenia sportowego w pływaniu dla oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz oddziałów mistrzostwa sportowego i szkół mistrzostwa sportowego Harald Skubacz SP42/10/17
Szkolenie sportowe z zakresu tenisa ziemnego

IV-VII

 

Program szkolenia klas sportowych o profilu tenis ziemny

(Polski Związek Tenisa)

 

J. Mulfan, T. Rafał

 

SP42/4/16

Wychowanie do życia w rodzinie

IV – VIII

Wędrując ku dorosłości

RUBIKON

Teresa Król SP42/4/14
 

Program wspomagający

I – III

 

Szkoła przyjazna dziecku w nauce czytania, pisania, liczenia(profilaktyka dysleksji)

 

Danuta Malinowska, Agnieszka Oleś, Grażyna Sorychta

 

SP42/2/06

Program wspomagający

I – III

Program wspomagający naukę czytania ze zrozumieniem dla uczniów kształcenia zintegrowanego (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze) Katarzyna Dobucka SP42/3/07
Program wspomagający

I – III

Program zajęć pozalekcyjnych „Świat sztuki a twórcze działanie dziecka” Mariola Wiśniewska SP42/2/05
Program wspomagający

I – III

Autorski program kółka teatralnego Gabriela Bator SP42/2/03
Program wspomagający

I – III

Teatrzyk terapeutyczny – Uśmiechnięta Buzia Gabriela Bator, Grażyna Winiarczyk SP42/1/06
Program wspomagający

I – VI

„Edukacja czytelnicza i medialna”

Etap I klasy I-III

etap II klasy IV-VI

Dorota Kluwa SP42/3/05
Program wspomagający

IV – VI

„Dziedzictwo kulturowe regionu Górnego Śląska w twórczości dziecięcej” Angelika Kręgiel SP42/4/05
Program wspomagający

IV – VI

„Bezpieczniej w sieci” Ewa Widera SP42/1/10
Program wspomagającyIV – VI  

„Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego dla klas IV – VI”

 

Tatiana Rębas

 

SP42/5/15

Program wspomagający

I – III

Program socjoterapeutyczny dla klas I – III Marta Kaszowska SP42/1/16
Program wspomagający    II-III

 

„Czytam i rozumiem”
;
Agnieszka Kałuszka SP42/1/19
Program wspomagający

0- III

Program logopedyczny dla oddziału przedszko0lnego i I etapu kształcenia „Przyroda wokół nas” Katarzyna Malina SP42/2/16
Program wspomagający

IV – VI

Program dla szkolnego koła historyczno  – mitologicznego

„Z historią za pan brat”

Anna Sołtysik SP42/3/16
Program wspomagający

IV – VIII

Program socjoterapeutyczny dla klas IV – VIII Aneta Wasilewska SP42/1/17
Program wspomagający

IV – VIII

Program zajęć godziny wychowawczej

„Bon – ton – o dobrym zachowaniu słów kilka…”

Anna Kniecik SP42/1/18
Program wspomagający

IV – VIII

Program Klubu Wolontariusza „Od ziarenka do drzewa” Joanna Figura,

Ewelina Zięba – Staniszewska

SP42/2/18
Program wspomagający

IV – VIII

Program nauczania historii i kultury Śląska „U nas na Śląsku” Barbara Mertas -Mikołajec SP42/3/18
Program wspomagający

IV – VIII

Szkolenie sportowe w pływaniu  „Siła – gibkość – moc” Jakub Holeczek SP42/2/19
Program wspomagający

IV – VIII

„Człowiek a Ziemia. Trwała zmiana planu” Sabina Łabik SP42/1/20
 

Program wspomagający

IV – VIII

 

„Fonetyka od podszewki – zaawansowany kurs dla dzieci”

 

Joanna Bujara – Lech

 

SP42/2/20