W sali geograficznej mogliśmy podziwiać modele Układu Słonecznego wykonane przez uczniów klas 6b, 6c, 7c, 3b. Wystawa zaprezentowana została uczniom najmłodszej grupy wiekowej przygotowana została ona przez uczennice klasy 6b i nauczyciela geografii. Modele, mapy wszechświata i Układu Słonecznego pomogły uczniom z klas I-III uzupełnić przygotowane karty pracy i rozwiązać krzyżówkę o Mikołaju Koperniku. Wszystkie te atrakcje zostały przygotowane w ramach odbywających się od lat „Spotkań z Kopernikiem”.