PARTER 
9 – sala lekcyjna IIa
10, 11- świetlica
12 – świetlica
14 – sala plastyczno-techniczna
16 – świetlica
17 – sala języka niemieckiego
18 – sala języka polskiego
19 – sala matematyczna
21 – księgowość
22 – sala lekcyjna Ic
23 – świetlica
1,2 – sekretariat, gabinet dyrektora
sale gimnastyczne
97 – sala doświadczania światła
110 – sala gimnastyki korekcyjnej
113 – sala zabaw

1 PIĘTRO
27 – gabinet wicedyrektora
28 – pokój nauczycielski
stołówka szkolna
sklepik uczniowski Malinka
31 – sala lekcyjna IIIa
33 – sala chemiczna
35 – sala biologiczna
36 – pracownia informatyczna
37 – sala języka angielskiego
38 – pracownia informatyczna
39 – sala zajęć rewalidacyjnych
41 – sala lekcyjna IIc
42 – sala języka polskiego
43 – gabinet logopedyczny
80 – gabinet socjoterapii
81 – sala języka angielskiego
82 – sala lekcyjna  IIb
83 – sala języka angielskiego

2 PIĘTRO
45 – gabinet psychologa
46 – gabinet lekarski
47 – pracownia informatyczna
48 – sala lekcyjna Ib
49 – archiwum
50 – biblioteka
51 – czytelnia
54 – gabinet pedagoga
55 – sala matematyczna
56 – pracownia audiowizualna
57 – sala katechetyczna
58 – sala języka polskiego i historii
60 – sala geograficzna
61 – sala języka francuskiego
62 – sala języka angielskiego
63 – sala języka polskiego
64 – sala języka polskiego
65 – sala fizyczna
68 – sala matematyczna
69 – sala języka polskiego
73 – sala historyczna, sala muzyczna
75 – sala przyrodnicza
77,78 – sala lekcyjna Ia