Terminarz zajęć pozalekcyjnych obowiązuje zgodnie z ustaleniami prowadzących.