Zajęcia pozalekcyjne

W roku szkolnym 2019/2020 terminy zajęć pozalekcyjnych są w trakcie ustalania.