Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe 2018/2019
l.p. kółko
1 kółko matematyczne – rozwijające zainteresowania czwartek 7.15 E. Widera s.55
2 kółko matematyczne- zajęcia wyrównawcze piątek 7.15 E. Widera s. 55
3 kółko matematyczne VI b wtorek 7 l. J. Kuk s. 68
4 kółko matematyczne VIII b czwartek 8 l. J. Kuk s. 68
5 zajęcia dodatkowe z matematyki III a czwartek 6l. A. Koszny s. 31
6 kółko matematyczne VI a środa 7.15 P. Maślanka s. 61
7 kółko matematyczne- zajęcia wyrównawcze czwartek 7 i 8 l. M. Siwicka s. 19
8 zajęcia z matematyki IV a wtorek 6l. K. Piekarska s. 19
9 zajęcia z matematyki VI c wtorek 7 l. K. Piekarska s. 19
10 kółko fizyczne czwartek 7.10 E. Zięba-Staniszewska s. 65
11 kółko chemiczne czwartek 7.10 J. Krajewska s.33
12 ” Spotkania z językiem polskim” VIII b środa 7 l. J. Adamiak s. 69
13 kółko z języka polskiego – zajęcia rozwijające zainteresowania V a środa 7 l. A.Topolska s. 18
14 kółko z języka polskiego poniedziałek 1 l. D.Olszewska s.42
15 zajęcia z języka polskiego V c, III a G czwartek 7.05 Z. Borówka s. 58
16 zajęcia z języka polskiego IV a, IV c środa 8 l. Z. Borówka s. 58
17 język angielski – przygotowanie do egzaminu środa 1 l. B. Kuźniewicz s. 62
18 zajęciz z języka angielskiego VIII środa 8l. M. Pezda s. 81
19 język francuski – przygotowanie do egzaminu III a G, III c G wtorek 8l. K. Musik s. 61
20 kółko historyczne – przygotowanie do egzaminu III G wtorek 7.00 B. Mertas-Mikołajec s. 58
21 kółko historyczne IV a wtorek 6 l. B. Mertas-Mikołajec s. 58
22 kółko historyczno-regionalne piątek 15.20 B. Mertas-Mikołajec s. 58
23 kółko historyczno-mitologiczne V b czwartek 1 l. A. Sołtysik biblioteka
24 kółko naukowo-badawcze VI poniedziałek 7l. G. Woryna s. 75
25 kółko ekologiczne czwartek co 2 tygodnie 1 l. V G.Woryna s. 75
26 kółko katechetyczne piątek 16.00-17.30 B. Jałowiecka kościół
27 kółko biblijne piątek 16.00-17.30 T. Chamula kościół
28 chór V i VI czwartek 8 l. K. Pająk s. 73
29 zajęcia teatralne II b poniedziałek 5 l. G. Bator s. 82
30 kółko teatralne V b, V d, IV c poniedziałek 7.35 G. Winiarczyk s. 42
31 kółko teatralne V b, V d, IV c wtorek 7.35 G. Winiarczyk s. 42
32 kółko teatralne piątek 7.10 E. Gawlik, S. Łabik s. 63
33 tenis ziemny I- III piątek 11.30-12.30 B. Bieniaszewski
34 zajęcia z pływania basen IV- V poniedziałek 15.15-16.45 A. Olszewski
35 tenis III środa 12.30-13.30 P. Górniak
36 tenis kl. III środa 6 l. H. Bąk
37 piłka nożna środa 13.30-14.30 P. Górniak
38 koszykówka SP i G wtorek 14.30-16.30 A.Wilkin
39 minikoszykówka środa 14.30-15.45 B. Nossol-Szydłowska
40 gimnastyka korekcyjna poniedziałek 7 l. B. Zuber s. 110
41 zajęcia wyrównawcze III c G poniedziałek 1 l. J. Figura s.43
42 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze V b wtorek 3 l. K. Stępniak s. 80
43 zajęcia dodatkowe I c wtorek 5 l. E. Kosińska s. 22
44 zajęcia dodatkowe z M. Nowak VI a wtorek 4 l. A. Kniecik s. 43
45 zajęcia dodatkowe I a wtorek 5 l. A. Oleś s. 77,78
46 “Kalejdoskop wiedzy” III abc G- przygotowanie do egzaminu ostatni piątek marca J.Kośmider s. 60
47 zajęcia dodatkowe z geografii wtorek 7.10 J. Kośmider s. 60
48 ” Z kulturą na Ty” VIII a A.Wasilewska
49 kółko plastyczne poniedziałek 14.30-15.30 A.Nowosad s. 14