Zamawianie karty ŚKUP

Instrukcja zamawiana kart ŚKUP z wykorzystaniem tokenu dla uczniów posiadających miejsce zamieszkania na terenie GZM