mgr Alicja Pawlisz-Opieczonek

  • poniedziałek 9.30 – 13.o0
  • Wtorek 9.30 – 13.00
  • Środa  9.30 – 13.00
  • Czwartek 9.30 – 15.30
  • Piątek 9.30 – 13.00

 

 

Plan pracy psychologa obejmuje

 • Szczególną opiekę nad klasami terapeutycznym/integracyjnymi
 • Obserwacja dzieci na lekcjach,
 • Badania diagnostyczne,
 • Ustalanie programów terapii,
 • Spotkania z rodzicami.
 • Obserwacja dzieci w klasach  I pod kątem dojrzałości szkolnej, selekcji do badań, wykrywania deficytów rozwojowych
 • Badania uczniów w klasach V pod kątem sprawdzianów kompetencji.
 • Pogadanki dla rodziców.
 • Spotkania z rodzicami, nauczycielami – porady, wskazówki wychowawcze.
 • Badania diagnostyczne, opinie psychologiczne – klasy I-VI.
 • Udział w pracach zespołu terapeutycznego.